هاست وردپرس مدیریت شده

سریعتر، امن تر و بهینه شده برای قدرت دادن به وردپرس

پژو

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت/ماه
هارد پرسرعت SSD
تعداد وب سایت 1
اکانت ایمیل 10 کاربر

هوندا

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت/ماه
هارد پرسرعت SSD
تعداد وب سایت 1
اکانت ایمیل 15 کاربر

مرسدس بنز

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت/ماه
هارد پرسرعت SSD
تعداد وب سایت 3
اکانت ایمیل 20 کاربر

تسلا

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت/ماه
هارد پرسرعت SSD
تعداد وب سایت 5
اکانت ایمیل 50 کاربر